Om prosjektet

Prosjekteier: Saemien Sijte, 7760 Snåsa

Prosjektleder: Birgitta Fossum, Saemien Sijte

Prosjektmedarbeider: Nils Arvid Westerfjell

Stemmer: Nils Arvid Westerfjell

Medvirkende på film: Ole Nordfjell og Åse Klemensson

Film: Nils Arvid Westerfjell

Foto: Nils Arvid Westerfjell

Filmredigering: Nils Arvid Westerfjell

Fotoredigering: Nils Arvid Westerfjell

Teknisk utvikling av nettsted: Digipark AS

Lydbearbeidelse: ToneMaker Audun Austli

Animasjon av kartmodeller: Kjetil Håvan, Bjørn Berg

Kartdata: Statens Kartverk

Referansegruppe: Næjla Joma, Lars Mahtias Toven

Prosjektet er finansiert av:

  • Sametinget
  • Saemien Sijte
  • Nord-Trøndelag Fylkeskommune